Naša firma, Rumapromet doo, usko je specijalizovana kuća za distribuciju robe široke potrošnje. 
Na tržištu smo prisutni preko 20 godina. Od klasične uvozne i veleprodajno orijentisane trgovine izrasli smo, prihvatajući i primenjujući standarde moderno koncipiranih distribucija u jednu savremenu uslužnu trgovačku organizaciju koja se bavi ne samo fiziškom distribucijom već i stvaranjem i izgradnjom brendova u raznim kanalima i nivoima prodaje. 

Na tržištu smo u početku bili prepoznatljivi kao zastupnici i distributeri premium top slovanačkih prehrambenih brendova: Fructala, Radenske, Uniona, Mlinotesta, Žita, Naturete a danas je naš portfolio proširen i na nove nacionalne, regionalne i multinacionalne brendove koje zajednički gradimo sa našim principalima:Hyson, Aloa Flame, Tanasić, Granelli ....

Prihvatajući najnovije trendove pokrenuli smo i vlastite robne marke od kojih pokušavamo razviti samostalne tržišne brendove: paradajz pelati Mediteran i pršuta Mediteraneo... 

Prodajna organizacija koja pokriva teritoriju cele Srbije takodje je moderno koncipirana sa pratećom merchandising službom. Sve prate, kordiniraju i realzuju naša Logistika i Transport iz novog Distributivnog centra u Rumi koji sa preko 1500 paletnih mesta u visokoregalnom magacinu i sa 9 teretnih vozila čini centar distributerskog sistema.