Rumapromet d.o.o. 

22400 Ruma, Istočna radna zona bb, 

tel / fax  022 2150 115  ;  2150 116

Predrag Gršić, direktor

grsic.predrag@rupromet.co.rs

Snežana Oreščanin, direktor nabavke i marketinga

rupromet@nscable.net

Marinko Škondrić, direktor prodaje

rupromet@gmail.com

Marija Gršić, marketing menadžer

grsicmarija@gmail.com

  

Mirjana Radanović, računovodstvo i finansijska operativa

mirjana.radanovic@rupromet.co.rs

Gordana Bosančić, logistika

gordana.bosancic@rupromet.co.rs

Vanja Ravojski, administracija

vanja.ravojski@rupromet.co.rs

Zoran Marjanović, magacin i transport

magacioner@rupromet.co.rs

  

Menadžment prodaje:

 

Nataša Nikolić, supervizor prodaje

natasa.nnikolic@gmail.com

Nebojša Raković, men.prodaje Vojvodina Sever

nebojsa.rakovic@gmail.com

Mirela Mandić, men. Prodaje N.Sad, Bačka jug

mandicmirela@gmail.com

Alan Molnar, men.prodaje N.Sad, Banat, Srem

alan.molnar@yahoo.com

Milorad Stankov, men.prodaje Srem zapad

m.stankov@yahoo.com

Nikola Ćosić, men.prodaje Mačva i Podrinje

nikola.cosic60@gmail.com

Petar Vranić, men.prodaje Beograd, Srem

tropikana@dbb.rs

Lela Mišić, men. Prodaje J.banat, Beograd

lelamisic2011@gmail.com

Branko Djukić, men. prodaje centralna Srbija

bakodjuka@gmail.com

Jelena Grujic, men. prodaje Srbija Jug

grujicjellena@yahoo.com

Goran Resman, merchandiser Novi Sad

ruprometns@neobee.net

Marko Ljubinković, merchandiser Beograd

ljubinkovic.marko@gmail.com

Ivica Todorović, merchandiser Srbija jug

ivicatodorovic82@hotmail.com